WMO Aanpassing woning

Voor een particuliere opdrachtgever en in overleg met gemeente Achtkarspelen worden momenteel werkzaamheden uitgevoerd in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) aan de woning van de opdachtgever.

Conform de gestelde eisen inzake de WMO wordt de bestaande woning aangepast en wordt er een aanbouw gerealiseerd

Laatste nieuws
Donderdag 15 Juni 2017
Sjouke Henstra viert 25 jarig dienstverband
lees verder
Woensdag 15 Februari 2017
Nieuwe bedrijfswagens
lees verder
Projecten
Spoedig verloop Reconstructie Metslawier
Woensdag 24 Juni 2015
lees verder
Verbeterdebouw.nl
Woensdag 24 Juni 2015
lees verder
Fasering Reconstructie Metslawier
Woensdag 10 Juni 2015
lees verder
Start werkzaamheden Metslawier
Woensdag 10 Juni 2015
lees verder