Verbeterdebouw.nl

 Aannemingsmaatschappij Daniël Pijnacker B.V. wil zich als een goede buur presenteren op al onze werken. Zo ook op het project "Reconstructie rioleringen te Metslawier" 

Wij hebben ons hiervoor gecommiteerd aan de vijf pijlers van de Bewuste Bouwers:

 

Bewuste Bouwers communiceren proactief. Omwonenden, ook bedrijven, zijn voor aanvang van en tijdens de bouw over de bouwwerkzaamheden geïnformeerd. 

 

Klachten en verzoeken worden snel en professioneel afgehandeld.

Bewuste Bouwers werken bovenal veilig. Geen enkele bouwactiviteit mag een onaanvaardbaar risico vormen voor de veiligheid van medewerkers, bezoekers en het publiek. Met name in een stedelijke omgeving kan een bouwplaats voor veel overlast en verkeershinder zorgen. Bewuste Bouwers realiseren zich dat en trachten overlast te voorkomen of te beperken.

 

Een bouwplaats van Bewuste Bouwers is schoon en opgeruimd. Bouwmaterialen zijn opgeruimd, opgestapeld en waar nodig afgedekt. Vuil en stof worden geminimaliseerd.

 

Bewuste Bouwers betrekken waar mogelijk lokaal (duurzame) materialen en diensten. Bewuste Bouwers hebben oog voor afvalmanagement en energiebesparing.

 

 

Bewuste Bouwers zijn het visitekaartje van de bouwsector. Zij stellen zich correct en professioneel op naar het publiek. Bewuste Bouwers zorgen goed voor hun medewerkers. 

Laatste nieuws
Donderdag 15 Juni 2017
Sjouke Henstra viert 25 jarig dienstverband
lees verder
Woensdag 15 Februari 2017
Nieuwe bedrijfswagens
lees verder
Projecten
Spoedig verloop Reconstructie Metslawier
Woensdag 24 Juni 2015
lees verder
Verbeterdebouw.nl
Woensdag 24 Juni 2015
lees verder
Fasering Reconstructie Metslawier
Woensdag 10 Juni 2015
lees verder
Start werkzaamheden Metslawier
Woensdag 10 Juni 2015
lees verder