Inrichting buitenruimte Middelzeehuys, Leeuwarden

In opdracht van het Ministerie van LNV heeftAannemingsmaatschappij Daniël Pijnacker B.V. de buitenruimte van het Middelzeehuys te Leeuwarden ingericht.Het Middelzeehuys is het voormalige kantoorgebouw van Verkeer en Waterstaat (Rijkswaterstaat) aan de Zuidersingel te Leeuwarden waarin nu de ambtenaren van het Ministerie LNV gevestigd zijn.

Laatste nieuws
Donderdag 15 Juni 2017
Sjouke Henstra viert 25 jarig dienstverband
lees verder
Woensdag 15 Februari 2017
Nieuwe bedrijfswagens
lees verder
Projecten
Spoedig verloop Reconstructie Metslawier
Woensdag 24 Juni 2015
lees verder
Verbeterdebouw.nl
Woensdag 24 Juni 2015
lees verder
Fasering Reconstructie Metslawier
Woensdag 10 Juni 2015
lees verder
Start werkzaamheden Metslawier
Woensdag 10 Juni 2015
lees verder