Jubilaris

 

Jubilaris bij Aannemingsmaatschappij Daniël Pijnacker B.V.
 
Op donderdag 02 mei j.l., was het precies 25 jaar geleden dat Gaatse Bosma uit Kootstertille als vakman GWW bij Aannemingsmaatschappij Daniël Pijnacker B.V. in dienst trad. Dit was duidelijk zichtbaar; het jubileum werd groots aangekondigd en zijn bus was versierd.
 
 
Als allround vakman is Gaatse gespecialiseerd in de aanleg van riolering, verrichten van straatwerk, aanbrengen van beschoeiingswerken etc etc. Gaatse heeft ook nog als chauffeur op de kipper gereden, maar zijn voorkeur ging toch uit naar de functie van vakman GWW.
Mede door zijn vakkennis en geweldige inzet zijn vele infrawerken naar tevredenheid gerealiseerd. De laatste jaren wordt het handwerk vervangen door machinaal werk, maar de echte vakman blijft nodig.
 
Zelfstandig werken, plichtsgetrouw en altijd zorgen voor de vrolijke noot op het werk is typerend voor Gaatse. Zijn serieuze inzet en vrolijk karakter wordt zeer gewaardeerd door directie en collega’s. 
 
De directie van Aannemingsmaatschappij Daniël Pijnacker B.V. zal op passende wijze aandacht aan dit jubileum schenken.
Laatste nieuws
Donderdag 15 Juni 2017
Sjouke Henstra viert 25 jarig dienstverband
lees verder
Woensdag 15 Februari 2017
Nieuwe bedrijfswagens
lees verder
Projecten
Spoedig verloop Reconstructie Metslawier
Woensdag 24 Juni 2015
lees verder
Verbeterdebouw.nl
Woensdag 24 Juni 2015
lees verder
Fasering Reconstructie Metslawier
Woensdag 10 Juni 2015
lees verder
Start werkzaamheden Metslawier
Woensdag 10 Juni 2015
lees verder