FSC Gecertificeerd

Beleid m.b.t. FSC®Chain of Custody (CoC), bij producten met een percentage gecertificeerd hout

Het is een beleid van D. Pijnacker B.V. om, wanneer de FSC®standaard voor Percentage
Claims toegepast wordt, te vermijden dat hout gebruikt wordt dat illegaal gekapt is, evenals
hout van genetisch gemodificeerde bomen, hout uit gebieden waar traditionele- of burgerrechten
geschonden worden en hout uit niet-gecertificeerde oerbossen met grote natuurwaarden,
zoals omschreven in de huidige “FSC-Policy for Percentage-Based Claims”. Er is een
contactpersoon aangesteld die verantwoordelijk is voor het implementeren van dit beleid.
Als aangetoond wordt dat wij hout uit dergelijke bronnen (zie bovenstaande) gebruiken, dan
zullen wij direct passende maatregelen nemen, inclusief het stoppen met inkopen uit dergelijke
bronnen voor onze producten die vallen binnen deze FSC-standaard.
 
Daniël Pijnacker B.V. heeft zich verplicht om haar uiterste best te doen om de herkomst van
het hout te achterhalen voor producten die gelabeld worden volgens de FSC-regels en om
overzichten te publiceren inzake de herkomst van het materiaal dat gebruikt wordt in de
producten, waarbij er voldoende geografische nauwkeurigheid is om overeenstemming
met de FSC-standaard te garanderen. Als het onmogelijk blijkt om de herkomst van enkele van
deze grondstoffen te achterhalen, dan verplichten wij ons om deze materialen te vervangen door
grondstoffen waarbij voldoende vertrouwen in de herkomst bestaat. Onze verslagen zullen ons
systeem voor het verifiëren en monitoren van onze bronnen beschrijven, het aandeel van de
grondstoffen die nog niet geverifieerd zijn en de stappen die genomen zijn om materialen van
onbekende bronnen te vervangen.
Laatste nieuws
Donderdag 15 Juni 2017
Sjouke Henstra viert 25 jarig dienstverband
lees verder
Woensdag 15 Februari 2017
Nieuwe bedrijfswagens
lees verder
Projecten
Spoedig verloop Reconstructie Metslawier
Woensdag 24 Juni 2015
lees verder
Verbeterdebouw.nl
Woensdag 24 Juni 2015
lees verder
Fasering Reconstructie Metslawier
Woensdag 10 Juni 2015
lees verder
Start werkzaamheden Metslawier
Woensdag 10 Juni 2015
lees verder