Reconstructie Metslawier

 
 
Op veel plekken in Nederland is het rioolstelsel verouderd en toe aan vervanging. Het klimaat verandert en grote hoosbuien komen steeds vaker voor. Veel gemeenten zijn bezig om de stand van zaken in kaart te brengen en te kijken waar de riolering als eerste vervangen moet worden. Zodat met name de afvoer van hemelwater nu en in de toekomst geen problemen gaat opleveren. Er worden daarom overal in het land gescheiden rioolstelsels aangelegd. Dat is niet alleen een verstandige oplossing voor het afvoeren van, de soms grote hoeveelheden hemelwater, het is ook een duurzame oplossing. Schoon water lozen op het vuile riool, wat dan weer gezuiverd moet worden is ten slotte dubbel werk en zonde van tijd en geld. Aannemingsmaatschappij Daniël Pijnacker b.v. draagt graag een steentje bij aan het verbeteren van het Nederlandse riool.
Op 22 juni a.s. gaat Pijnacker dan ook aan de slag in de gemeente Dongeradeel. In het dorp Metslawier wordt de riolering van de Roptawei en de Balthasar Bekkerstrjitte aangepakt. Het werk wordt opgedeeld in fases om zo veel mogelijk overlast te voorkomen. De laatste fase is afgerond op 29 september a.s.
 
 
Fases
 
Rioolwerkzaamheden veroorzaken altijd overlast voor omwonenden en bedrijven. In Metslawier worden twee doorgaande wegen afgesloten voor verkeer. Bewoners kunnen soms hun huizen alleen te voet bereiken, er is stofoverlast en geluidsoverlast en er zullen omleidingsroutes worden ingesteld. Om te zorgen voor een zo goed mogelijke bereikbaarheid, wordt het werk opgedeeld in fases. Bewoners en belanghebbenden worden persoonlijk, per brief, via de krant en via Facebook op de hoogte gehouden van de voortgang van het werk. Ook wordt er elke woensdag middag van 15.30 tot 16.30 uur een inloopspreek uur in de bouwkeet gehouden. Daar kunnen mensen met al hun vragen terecht. 
 
 
Klachten
 
Natuurlijk doen wij er alles aan om er voor te zorgen dat de overlast beperkt blijft. Toch lukt dat niet altijd. Wij zijn op verschillende manieren te bereiken:
- Via e-mail: danielpijnackerbv@outlook.com 
- Men kan een reactie op het werk kwijt op www.verbeterdebouw.nl. 
- Er kan gebeld worden naar telefoonnummer: 06-22.99.67.02. Dit telefoonnummer is bereikbaar van
        ma t/m vr van 8.00 tot 17.00 uur. 
- Het inloopspreekuur is op elke woensdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur in de directiekeet.
- Ook de uitvoerder op het werk is altijd bereid om vragen te beantwoorden en te helpen. 
 

Voor nadere informatie en het verloop van de werkzaamheden kunt u meer informatie vinden onder het kopje Proojecten in het menu hiernaast. 

 

Laatste nieuws
Donderdag 15 Juni 2017
Sjouke Henstra viert 25 jarig dienstverband
lees verder
Woensdag 15 Februari 2017
Nieuwe bedrijfswagens
lees verder
Projecten
Spoedig verloop Reconstructie Metslawier
Woensdag 24 Juni 2015
lees verder
Verbeterdebouw.nl
Woensdag 24 Juni 2015
lees verder
Fasering Reconstructie Metslawier
Woensdag 10 Juni 2015
lees verder
Start werkzaamheden Metslawier
Woensdag 10 Juni 2015
lees verder