Grondwerk

Grondig in grondwerk
Degelijke uitvoering van grondwerk vormt de stevige basis voor alle daaropvolgende werkzaamheden. Grondwerkzaamheden worden door ons uitgevoerd voor aanleg van van wegen, rioleringen en grootschalige projecten, zoals bijvoorbeeld uitbreidingsplannen.

Ook in het ontgraven van jachthavens en in de uitvoering van recreatieve projecten is ruime ervaring aanwezig. Aannemingsmaatschappij Daniël Pijnacker BV beschikt daarvoor over het meest moderne materieel. 

 Daarmee werken we voor overheden, non-profit instellingen, bedrijfsleven en particulieren.
 

Laatste nieuws
Donderdag 15 Juni 2017
Sjouke Henstra viert 25 jarig dienstverband
lees verder
Woensdag 15 Februari 2017
Nieuwe bedrijfswagens
lees verder
Projecten
Spoedig verloop Reconstructie Metslawier
Woensdag 24 Juni 2015
lees verder
Verbeterdebouw.nl
Woensdag 24 Juni 2015
lees verder
Fasering Reconstructie Metslawier
Woensdag 10 Juni 2015
lees verder
Start werkzaamheden Metslawier
Woensdag 10 Juni 2015
lees verder