CO2 Rapportage en initiatieven

Ons beleid met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is op het gebied van het milieu officieel bevestigd!

 

TüV Nederland heeft op 31 augustus 2015 aan Aannemingsmaatschappij Daniël Pijnacker B.V. het certificaat CO2-Prestatieladder 2.2. niveau 3 toegekend.

 

Onze stakeholders, waaronder ons personeel, onderaannemers, maar ook onze opdrachtgevers willen wij hierbij bedanken voor de inzet en medewerking die zij hebben getoond tijdens het samenstellen van de CO2 rapportage. Speciale dank is er voor Jaap de Vries van Dzyzzion uit Drachten welke ons intern heeft begeleid tijdens de implementatie van de CO2 normering.

 

Hier houdt het natuurlijk niet op. Wij zullen verder gaan met het beleid wat wij al jarenlang voeren; namelijk het streven naar een klimaat neutrale bedrijfsvoering. Onze maatregelenlijst staat gepubliceerd op www.skao.nl.

Het behaalde certificaat CO2-Prestatieladder 2.2 niveau 3 geeft ons de bevestiging dat we op de goede weg zijn en tevens een stimulans om verder te gaan.

 

Intitiatieven tot CO2 reductie:

 

Hybride laadkraan

Om te komen tot reductie van het brandstofverbruik van onze autolaadkraan zijn we vanuit de werkgroep Bedrijfsmiddelen Klein binnen de Stichting Nederland CO2 Neutraal bezig ons te laten informeren over de mogelijkheid tot het inzetten van een hybride laadkraan op vrachtauto's. Hiervoor is Wierda Bedrijfsauto's uit Heerenveen uitgenodigd om in 2018 een presentatie te komen geven op één van de gezamenlijke bijeenkomsten van alle werkgroepen samen.

 

Zonnepark

In de eerste helft van 2017 zijn de voorbereidende activiteiten van een te realiseren zonnepark aan de oostkant van Kollum voortgezet. Stand van zaken is nu dat de omgevingsvergunning is aangevraagd bij de gemeente. Verwachting is dat deze in september 2017 verleend gaat worden. In oktober zal de SDE+ subsidie aangevraagd worden en de beslissing van toekenning wordt eind decemebr 2017 verwacht.

 

Energiecoöperatie

Vooruitlopend op het te realiseren zonnepark is er vanuit Aannemingsmaatschappij Daniël Pijnacker BV het initiatief genomen om een lokale energiecoöperatie op te gaan richten. Hiervoor zijn contacten gelegd tussen onder andere Plaatselijk Belang, de gemeente Kollumerland, winkeliersvereniging en anderen.

 

 Emissie inventaris 2015

Emissie inventaris 2014

Emissie inventaris 2016 (datum plaatsing 05.09.2017)

Emissie inventaris 1e halfjaar 2017 (datum plaatsing 05.09.2017)

Emissie inventaris 2e halfjaar 2017 (datum plaatsing 21.02.2018)

Emissie inventaris 1e halfjaar 2018 (datum plaatsing 11.07.2018)

Planning CO2 prestatieladder 2017 (datum plaatsing 21.02.2018)

Planning CO2 prestatieladder 2018 (datum plaatsing 24.05.2018)

Energie actieplan 2017 (datum plaatsing 05.09.2017)

Energie actieplan 2e halfjaar 2017 (datum plaatsing 21.02.2018)

Energie actieplan 1e halfjaar 2018 (datum plaatsing 11.07.2018)

Emissie inventaris 1e halfjaar 2017 (datum plaatsing 05.09.17)

CO2 certificaat (datum plaatsing 05.09.2017)

Deelname sector-/keteninitiatief Nederland CO2 Neutraal

 

 

 

 

 

 

Naam:
E-mail:
Onderwerp:
Bericht:
 
Laatste nieuws
Donderdag 15 Juni 2017
Sjouke Henstra viert 25 jarig dienstverband
lees verder
Woensdag 15 Februari 2017
Nieuwe bedrijfswagens
lees verder
Projecten
Spoedig verloop Reconstructie Metslawier
Woensdag 24 Juni 2015
lees verder
Verbeterdebouw.nl
Woensdag 24 Juni 2015
lees verder
Fasering Reconstructie Metslawier
Woensdag 10 Juni 2015
lees verder
Start werkzaamheden Metslawier
Woensdag 10 Juni 2015
lees verder