Beschoeiing

Waterrijk gebied
Het maken van beschoeiingen, paalschotconstructies, palenrijen en houten- of kunststof damwanden is sinds jaar en dag één van de gespecialiseerde werkzaamheden van Aannemingsmaatschappij Daniël Pijnacker BV. Uiteraard heeft dit te maken met het feit dat Aannemingsmaatschappij Daniël Pijnacker BV werkzaam is in een waterrijk gebied.

Uw opdracht wordt uitgevoerd onder de kwaliteitsvoorwaarden zoals vastgelegd in de betreffende certificering, wat ook geldt voor het gebruikte materiaal.

 

Voor overheden en particulieren worden beschoeiingen, met of zonder verankering, aangebracht in jachthavens, vaarten, vijvers en sloten. Voor een jarenlange bescherming van de oevers. En voor de veiligheid voor bestaande bouwwerken dicht aan het water.
 

Laatste nieuws
Donderdag 15 Juni 2017
Sjouke Henstra viert 25 jarig dienstverband
lees verder
Woensdag 15 Februari 2017
Nieuwe bedrijfswagens
lees verder
Projecten
Spoedig verloop Reconstructie Metslawier
Woensdag 24 Juni 2015
lees verder
Verbeterdebouw.nl
Woensdag 24 Juni 2015
lees verder
Fasering Reconstructie Metslawier
Woensdag 10 Juni 2015
lees verder
Start werkzaamheden Metslawier
Woensdag 10 Juni 2015
lees verder